Je suis Charlie

Sinds de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs weerklinken over de hele wereld dezelfde drie woorden: Je suis Charlie. Deze leus is binnen korte tijd verworden tot een universeel symbool voor de vrijheid van meningsuiting.

Helaas was het wachten op commerciële geesten die een slaatje proberen te slaan uit de kreet die uit solidariteitsgevoel werd geboren. T-shirts en stropdassen met de tekst Je suis Charlie worden dan ook al online aangeboden.

Inmiddels is er zelfs door iemand uit België een aanvraag tot registratie van de naam Je suis Charlie ingediend bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Proberen een symbool voor vrijheid te monopoliseren via het merkenrecht: een grotere tegenstrijdigheid lijkt niet denkbaar.

Laten we hopen dat ook bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom iedereen Charlie heet en dat deze aanvraag niet zal worden gehonoreerd zodat dit symbool voor de vrije wereld niet zal verworden tot een commercieel verhandelbaar object.