Een merk is pas beschermd na registratie ervan in een merkenregister. BrandMerk adviseert over de te volgen strategie en neemt het hele traject van onderzoek tot en met registratie voor je uit handen. Maar ook daarna beheren en bewaken wij het merk voor je zodat je je geen zorgen hoeft te maken over termijnen die kunnen verlopen. 

 

 

Onderzoek

Standaard screenen wij een nieuw merk op registraties van identieke of sterk overeenstemmende merken die mogelijk een obstakel voor jouw merk kunnen vormen.

Voor een compleet beeld van de merkenrechtelijke positie kunnen wij ook een volledig gelijkaardigheidsonderzoek laten verrichten.

Better safe than sorry. 

Registratie

Iedereen kan in principe zelf zijn merk deponeren. Maar als je zeker wilt zijn dat het ook goed gebeurt, laat BrandMerk je dan adviseren en begeleiden. 

Wij bereiden de aanvraag voor, dienen hem in en handelen eventuele vragen van het merkenbureau af. Bij ons een all-in tarief voor registratie en geen rekeningen na afloop voor beantwoording van vragen of het opsturen van een bewijs van inschrijving.

Bewaking

Na registratie kunnen wij ook je merk bewaken. Dagelijks scannen wij alle voor jouw merk relevante merkenregisters om depots van identieke of bezwaarlijk overeenstemmende merken te signaleren. Merkbewaking is noodzakelijk om tijdig op te kunnen treden tegen merkinbreuk.

Vernieuwing

De registratie van je merk is 10 jaar geldig. Bij registratie van design geldt een termijn van 5 jaar. 

Na registratie worden alle gegevens opgenomen in het merkbeheersysteem van BrandMerk. Hierdoor kunnen wij je op de hoogte houden van eventuele deadlines en termijnen voor verlenging van je registratie.

Via onze client portal kun je zelf ook inzage verkrijgen in je merkportfolio.  


 
EUIPO_LOGO_EN.png

Benelux, EU of wereldwijd?

Er bestaat niet zoiets als een wereldwijde registratieprocedure voor merken. Per land of gebied dient daarom een afzonderlijke aanvraag tot registratie te worden ingediend.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door de Uniemerkregistratie waarbij door middel van één aanvraag bescherming in de gehele Europese Unie wordt verkregen. Ook is het mogelijk om via één aanvraag bij het Internationale Bureau voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) bescherming in meerdere bij het Verdrag van Parijs aangesloten landen te verkrijgen.

De vraag waar een merk geregistreerd moet worden is afhankelijk van je commerciële activiteiten en ambities. Wij denken met je mee, en voorzien je graag met een zowel juridisch als kostentechnisch efficiënte strategie. 

 

 
wipo.png