Aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van BrandMerkI Intellectual Property de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verou­derd is. BrandMerk! Intellectual Property is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. BrandMerk! Intellectual Property aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Deze en alle andere internetpagina’s op de website van BrandMerk! Intellectual Property zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan het publiek. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de lezers meer bekendheid verschaft over de diversiteit van het intellectuele eigendomsrecht. Juridisch advies is echter per zaak verschillend en dient op maat gegeven te worden. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van dit juridisch en persoonlijk advies kan dienen.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een juridisch advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van het geval en wetgeving voortdurend verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een juridisch advies. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met een adviseur van BrandMerk. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden. BrandMerk geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan ondersteunen of onderschrijven.

Copyright

Het auteursrecht op de website wordt door BrandMerk! Intellectual Property uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.